Sulusaray İlçesi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfında çalışmak üzere 2 adet Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi alınacak olup; 18/04/2016 - 02/05/2016 tarihleri arasında personel ilanına çıkılacaktır. Müraacatlar Sulusaray İlçesi Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığına yapılacaktır.


Sosyal Yardım ve İnceleme Görevlisi Personel Alım Şartları


1) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
2) Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak,
3) 18 yaşını bitirmiş olmak ve 35 yaşını doldurmamış olmak,
4) Askerlik görevini yapmış veya muaf olmak ya da askerlikle ilişkisi bulunmamak,
5) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
6) Erkek adaylar için en az B sınıfı ehliyeti sahip olmak
7) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
8) Görevin özelliğine göre eğitim, yaş, tecrübe gibi özel şartları taşımak.
9)- 4 yıllık Yüksek Öğretim Kurumlarının her hangi bir bölümünden mezun olmak
10)-2014-2015 KPSSP3 puan türünde en az 60 puan almış olmak şartları aranır.
11)-Sosyal iletişim becerisine sahip olmak.
12)-Microsoft Office programlarını kullanabilmek
13 )- Bilgisayar İşletmenliği Sertifikasına sahip olmak ( bilgisayar bölümünden mezun olan adaylar hariç)
14)-Adayların başvurularının kabul edilmesi için son 6 aydır Sulusaray ilçe merkez ve köyler dahil ilçe sınırlarında ikamet ettiğine dair evrak getirmelidir
15)-Mülakat sonucu personel alımına karar verilen kişinin Sulusaray sınırları içerisinde ikamet etmeyi kabul etmesi.
16)-Mütevelli Heyeti durumuna göre mülakatı yenileyebilir gerektiği taktirde ilanı iptal ederek yeni ilana çıkabilir.

İSTENİLEN BELGELER:

1) Kimlik Fotokopisi
2) Askerlik görevini yaptığına veya muaf olmak ya da askerlikle ilişkisi bulunmadığına dair belge
3) Özgeçmiş
4) İkametgah Belgesi
5)Kamu Personeli Seçme Sınavında KPSSP3 puan Belgesi
6) Bilgisayar Sertifikası
7)Diploma aslı yada noterden tasdikli örneği
8)Sabıka Kaydı
9)Sağlık Raporu
10)Erkek adaylar için Ehliyet Fotokopisi