SULUSARAY KAYMAKAMLIĞI

HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

SIRA

NO

VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER

HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ SÜRE)

 

1-

 

Taşınmaz Mal Zilyedliğine Yapılan Tecavüzlerin Vali ve Kaymakamlıklarca Önlenmesi Yolları

-Matbu Dilekçe ,

-Kira kontratı,

-Tapu Belgesi.

15 GÜN

2-

Ticari Amaçla İnternet Toplu Kullanım Sağlayıcı İzin Belgesi

Başvuru Belgeleri:

1- Matbu Dilekçe

2- İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatının aslı ya da Belediyeden onaylı bir örneği

3- Vergi Levhası

4- Ruhsat sahibinin / Sorumlu Müdürün nüfus cüzdan fotokopisi,

5- Telekomünikasyon Kurumundan alınan sabit IP sözleşmesi,

6- TİB onaylı filtre programı.

7 GÜN

3-

'Apostille' tasdik şerhi

İdari nitelikteki belgelerin tasdikinde İlçemiz sınırları içerisinde bulunan resmi ve özel okullar, Üniversiteler, Turhal İlçe Nüfus Müdürlüğü tarafından düzenlenen belgeler noter onaylı belgelerin imza tasdiki işlemi.

1 SAAT

4-

İnsan Hakları İhlalleri Başvurusu

 

Dilekçe.

1 AY

5-

Muhtaç Erbaş ve Er Ailelerinin Ücretsiz Tedavisinin Sağlanması (Muhtaçlık Kararı)

1-Muhtar Tasdikli Form,

2-Askerlik Şubesinden asker olduğuna dair belge,

3-Nüfus Cüzdanı Fotokopisi.

4-Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği

Not:Muhtaç Erbaş ve Er Ailelerinin ücretsiz tedavisi hakkında yönetmeliğin yedinci(7) maddesine göre işlemler yapılmaktadır.

45 GÜN

6-

5434 sayılı Emekli Sandığı Kanunu gereğince (Muhtaçlık Kararı)

1-Matbu Dilekçe,

2-Mal Bildirim Formu (2 Adet),

3-Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,

4-Öğrenci ise öğrenci olduğuna dair belge, çalışıyor ise bordro,

5- Nüfus Kayıt Örneği

15 GÜN

 

 

 

 

 

 

 

Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenilmesi veya başvuru eksiksiz belge ile yapıldığı halde, hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.

 

 

 

İlk Müracaat Yeri : Yazı İşleri Müdürlüğü İkinci Mür. Yeri: Sulusaray Kaymakamlığı

Adres : Sulusaray Kaymakamlığı Kat:3 Adres : Sulusaray Kaymakamlığı

Tel : 0356 651 62 52 Tel :0356 651 62 52

Faks : 0356 651 63 55Faks : 03566516355