SOSYO-EKONOMİK DURUM:
İlçemizin ekonomik olarak geçim kaynağı tarım ve hayvancılığa dayalı olduğundan dolayı hizmet sektörü gelişmemiştir. Bu durumdan dolayı sosyal faaliyet alanlarında yetersizdir. İlçede Basımevi, kitapevi sinema, toplantı salonu vb. Yerler bulunmadığından sosyal ve kültürel faaliyetler yapılamamaktadır. Sadece İl ve İlçe içi sportif faaliyetlerde bulunulmaktadır. İlçemizde sıcak su kaplıca tesisi bulunmasına karşın bakımsızlıktan ve yetersiz maddi kaynaktan dolayı konaklama yerleri kapatılmış sadece sıcak su havuzu faaldir. Konaklama alanları faal iken yurt içi ve yurt dışı turistlerin uğrak yerlerinden bir yerken, hem ekonomik faaliyetlere hem sosyal faaliyetlere imkân sağlamakta idi. Tesislerin bakımsız ve yıpranmış olması konaklama kısmının kapatılmasına dolayısı ile ekonomik ve sosyal alanlarda kaplıcadan yararlanma imkânın kalkmasına neden olmuştur. İlçede bulunan tarihi Sebasto Polis Antik kentinin şuan için tarihi, kültürel. Ekonomik ve sosyal alanlarda sınırlı bir etkisi vardır. Kamulaştırma sorunu yüzünden antik kentin tamamen gün yüzüne çıkarılamaması sebebiyle bu sınırlı etki aşılamamıştır. Arkeolojik araştırmalar sonucu Sebasta Polis Antik kentin, Efes Antik kenti kadar büyük olduğu tespit edilmiştir. Ancak halen tamamen gün yüzüne çıkarılamadığından ne sosyal ne ekonomik nede kültürel alanda istenilen düzeyde katkı sağlayamamıştır. Sebastapolis antik kentinden kalma tapınak, hamam ve şehir surları bulunmaktadır. Yapılan kazılar sonucu çıkarılan parçalar ve antik eserler Sebastapolis Açık Hava Müzesi’nde sergilenmektedir. Sebastapolis kazılarının sürekli olarak yapılması gereklidir. İlçede konut alanları yetersizdir. Altyapı hizmetleri gelişmemiştir. Toprak verimliliğinin düşük olması ilçede ekonomik hayatı olumsuz yönde etkilemektedir. İlçede sanayi ve hizmetler sektörü gelişmediği için istihdam olanakları yetersizdir ve bu durum ilçe dışına göç ile sonuçlanmaktadır. Ayrıca ekonomik durumun zayıf olması sebebiyle Sulusaray Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına yardıma başvuran vatandaşların dosya sayısı iki bin olmuştur.
 
Sulusaray merkez ve köylerin toplam nüfusu 7.835 olduğuna göre Sulusaray Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfının yardımlarından yararlanıcı sayısının toplam nüfusta önemli bir paya sahip olduğu görülmektedir buda Sulusaray’ın sosyo- ekonomik olarak çok gelişemediğini geride kaldığını göstermektedir. TR83 Bölgesi İlçeleri Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Analizi (SEGE) 2014 Sulusaray ilçesinin 50 ilçe arasından en sonuncu olduğu yani 50. Olduğu görülmektedir. Dolayısı ile Sulusaray’ın sosyo-ekonomik olarak ne kadar geri kaldığını göstermektedir.
 

 
Tokat merkeze 69 km olan Sulusaray ilçesi gelişmişlik raporumuzda bahsettiğimiz sebep ve nedenlerden ötürü sosyo ekonomik olarak çok geride kalmış bir ilçedir. Hâlbuki Yatırımlarla kaplıcamıza yapılacak modern bir tesisle kaplıcamızı sağlık ve eğlence turizmine kazandırmış olacağız böylelikle hem kaplıcamızın hem ilçemizin çehresi değişecektir. Yine hakeza Sebasta Polis Antik kentimize yapılacak sondaj ve kazı çalışmalarıyla gün yüzüne çıkarılmasıyla tarih, kültür turizmine açılan ilçemizin sosyo ekonomik olarak çok üst düzeylere çıkabilecekken maalesef TR83 Bölgesi İlçeleri Sosyo-ekonomik Gelişmişlik Analizinde en son sırayı almaktadır. İmkânlar içinde imkânsızlığı yaşamaktadır.
            İlçemiz bu sebepler ve buna bağlı ikincil sebeplerden dolayı %  17.50 ile en fazla göç veren ilçeler arasında yer almaktadır. İlçemiz tarihi ve özel konumu sebebiyle her açıdan gelişmeye açıkken, yatırımların gelmemesi sebebiyle gelişmişlik düzeyi açısından geride kalmasına neden olmuştur. Yatırım eksikliğini 1998 yılında başlayan Alpu Barajı şu ana kadar yıllar içinde ancak %70 fiziki gerçekleşmesinden yatırımların ne kadar az ve yavaş gerçekleştiği anlaşılmaktadır. Sulusaray’ın bu bahsettiğimiz yatırım alanlarında antik kent kazılarının tamamlanması, sıcak su kaplıca modern tesislerin kurulması, sağlık ve eğlence turizmine yapacağı büyük katkı ile birlikte sosyo-ekonomik düzeyinde gözle görülür bir şekilde artış olacağı gözlenecektir. Yatırımlara elverişli olan ilçemiz özel sektör ve kamudan alacağı yatırımlarla geri dönüşüm olarak hem ilçemize hem yatırım yapan kuruluşa büyük ölçüde fayda ve imkân sağlayacaktır. 

            2015 yılı sonu itibariyle Merkez 5131, Köylerin toplam nüfusu 3311, toplam nüfus 8442 olduğu TÜİK tarafından açıklanmıştır. İlçemiz Merkez ve Köylerin nüfus dağılımı aşağıda belirtilmiştir. 
 
Sıra No
Yerleşim Yeri
Nüfusu
1
Sulusaray Merkez
5131
2
MalumSeyit Tekke
950
3
Alanyurt Köyü
342
4
Arpacıkaraçay Köyü
85
5
Alpudere Köyü
294
6
Balıkhisar Köyü
142
7
Ballıkaya Köyü
239
8
Beyazıt Köyü
274
9
Buğdaylı Köyü
123
10
Çime Köyü
174
11
Ilıcak Köyü
65
12
Selimiye Köyü
43
13
Tekkeyeni Köyü
105
14
Uylubağı Köyü
70
15
 
 
Belpınar köyü
 
Bağlandığı Tarih:
26.04.2006/8052
İçişleri Bakanlığı Kararnamesi ile
177
16
Sarıyaprak Köyü
 
Bağlandığı tarih: 05.02.2008 tarih ve 2008/9803  nolu İçişleri Bakanlığı-İller İdaresi  Genel Müdürlüğünün  Kararnamesi ile
228
 
 
 
İlçe Genel Nüfusu:
8442