SULUSARAY İLÇE ÖZEL İDARESİ HİZMET STANDARTLARI

SIRA

NO

HİZMETİN ADI

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ)

1

Umuma Açık Eğlence ve Dinlenme Yerlerinin Ruhsatlandırılması

GAYRİ SIHHİ MÜESSESE AÇMA RUHSATI BAŞVURU/BEYAN FORMU

1 GÜN

2

Taşımalı Eğitim Ödemeleri

ÖDEME EVRAKI VE EKLERİ

1GÜN

3

Okul Bakım ve Onarım Ödemeleri

ÖDEME EVRAKI VE EKLERİ

1GÜN

4

Köy Yardım Talepleri

İLGİLİNİN DİLEKÇESİ

1 GÜN

Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesizin, eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması veya yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerine yada ikinci müracaat yerine başvurunuz.

İlk Müracaat Yeri :Sulusaray İlçe Özel İdaresi İkinci Müracaat Yeri :Sulusaray Kaymakamlığı

Tel :0 356 651 63 37 Tel :0 356 651 62 52

Fax :0 356 651 63 55 Fax :0 356 651 63 55