SULUSARAY İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI
KÜLTÜR
SIRA NO HİZMETİN ADI HİZMETİN TANIMI HİZMETİN SUNUM SÜRECİNDE  
      BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN ORTALAMA TAMAMLANMA SÜRESİ
2 Temel Ders Kitapları Ücretsiz ders kitaplarının dağıtım kapsamındaki ilçe ve okullara dağıtımı işlemlerinin yürütülmesi - 15 gün
3 Kültürel, Bilgi, vb. Yarışmaları (Resmi) Resmi , kültürel, bilgi, yarışmalarıyla ilgili iş ve işlemlerin okullara bildirilmesi 1-Yarışma düzenleyecek kurum/kuruluşun talep yazısı
2-Yarışmaya ilişkin hususları içeren şartname 3.onay belgesi MEBİlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Sosyal Etki
3 iş günü
4 Müsamereler, Yarışmalar Okulların yapacakları tiyatro çalışmaları okullara bildirilmesi gereki olurların alınması - 3 iş günü
5 Sosyal Yardımlar
(Yardım Toplama öğrenciler için)
Yardıma muhtaç öğrencilere yönelik yardım kampanyaları düzenlenmesi ile ilgili iş ve işlemlerin yürütülmesi 1-Sağlık raporu
2-Banka hesap no
2860 sayılı Yardım Toplama Kanunu Madde 6,7,8 (RG:25.06.1983/18088)
5 İş günü
6 Özel Gün ve Haftalar Belirli gün ve haftaların kutlanmasıyla ilgili iş ve işlemlerin yürütülmesi - 5 İş günü
7 Geziler İl ve iller arası yapılacak gezilerle ilgili iş ve işlemlerinin yürütülmesi 1-Öğrenci listesi(tc Nolu)
2-Gezi Planı
3-Araç Ruhsatı,sürücü belgesi,Yetki belgesi,Mesleki yeterlilik belgesi,Trafik Sigorta policesiFerdi kaza sigorta poliçesi,D2 Belgesi, Mali sorumluluk sigortası
5 İş günü
8 Tur ve Gezi Bakanlıkça düzenlenen "Cumhuriyet Eğitim Gezileri" kapsamında öğrencilerin katılımlarıyla ilgili koordinasyon yapılmasına ilişkin iş ve işlemlerin yürütülmesi - 5 İş günü
EĞİTİM- ÖĞRETİM
SIRA NO HİZMETİN ADI HİZMETİN TANIMI HİZMETİN SUNUM SÜRECİNDE
BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN ORTALAMA TAMAMLANMA SÜRESİ
1 Eğitim-Öğretim Yılı Çalışma Takvimi Örgün ve yaygın eğitim kurumları yıllık çalışma takvimininı işlemlerinin Okullara Duyurulması - 3 gün
2 Yetiştirme ve Hazırlık Kursları Öğrencilerin yetiştirilmesine yönelik açılan yetiştirme ve hazırlık kurslarının denetimi ile ilgili iş ve işlemlerin yürütülmesi - 2 iş günü
3 Mezuniyet/
Ayrılma Belgeleri
(Diploma Kayıt Örneği)
Kaybedilen diplomanın yerine geçecek -EK-4 Diploma Kayıt Örneği- belgenin verilmesi işlemlerinin yürütülmesi 1-Dilekçe
2-Nüfus cüzdanı örneği
MEB İlköğretim Kurumları Yönetmeliği Madde 58
(RG: 27.8.2003/25212)
1iş günü
4 Disiplin İşleri İlçe Öğrenci Disiplin Kurullarınca verilen kararlara ilişkin iş ve işlemlerin yürütülmesi Dilekçe
MEB Ortaöğretim Kurumları Ödül ve Disiplin Yönetmeliği Madde 52-54
(RG: 19.1.2007/26408)
2 iş günü
5 (DynEd Dil Eğitim Sistemi) DynEd Dil Eğitim Sistemi Projesi ile ilgili iş ve işlemlerin yürütülmesi - 15 gün
6 Yesöp
(Eğitime Erişim)
10-14 yaş arası hiç okula gitmeyen, okula devam etmeyen, devam ettiği halde yaşıtlarından en az üç sınıf geride olan öğrencilerle ilgili iş ve işlemlerin yürütülmesi - 30 gün
7 Açık Öğretim Okulu İşleri Açık Öğretim Okulları
(Açıköğretim Lisesi İşleri,
Mesleki Açık Öğretim Lisesi İşleri,
Mesleki ve Teknik Açıköğretim Lisesi İşleri, Açık İlköğretim Okulu İşleri) iş ve işlemlerinin Bakanlık ve ilçeler arası işlemlerinin yürütülmesi
- 5 iş günü
8 Açık Öğretim Okulu İşleri Açık Öğretim Okulları
(Açıköğretim Lisesi İşleri,
Mesleki Açık Öğretim Lisesi İşleri,
Mesleki ve Teknik Açıköğretim Lisesi İşleri, Açık İlköğretim Okulu İşleri) iş ve işlemlerinin Bakanlık ve ilçeler arası işlemlerinin yürütülmesi
- 6 iş günü
9 Açık Öğretim Okulu İşleri Açık Öğretim Okulları
(Açıköğretim Lisesi İşleri,
Mesleki Açık Öğretim Lisesi İşleri,
Mesleki ve Teknik Açıköğretim Lisesi İşleri, Açık İlköğretim Okulu İşleri) iş ve işlemlerinin Bakanlık ve ilçeler arası işlemlerinin yürütülmesi
- 7 iş günü
PROGRAM GELİŞTİRME
SIRA NO HİZMETİN ADI HİZMETİN TANIMI HİZMETİN SUNUM SÜRECİNDE
BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN ORTALAMA TAMAMLANMA SÜRESİ
1 Kurullar ve Toplantılar
(Zümre Başkanları Kurulu Kararı)
Zümre Başkanları Toplantısı ile ilgili iş ve işlemlerin yürütülmesi - 1 gün
2 Kurullar ve Toplantılar
(Zümre Raporları)
Zümre raporları ile ilgili iş ve işlemlerin yürütülmesi - 7 gün
3 Ders Araç ve Gereçleri Hazırlama Çalışmaları Eğitim materyalleri geliştirme ve yaygınlaştırma ile ilgili iş ve işlemlerin yürütülmesi - 15 gün
HİZMETİÇİ
SIRA NO HİZMETİN ADI HİZMETİN TANIMI HİZMETİN SUNUM SÜRECİNDE
BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN ORTALAMA TAMAMLANMA SÜRESİ
1 Eğitimler, Kurslar
(Teklifler)
Açılacak mahalli hizmet içi eğitim faaliyetlerinin teklif edilmesi işlemlerinin yürütülmesi - 5 gün
2 Eğitimler, Kurslar
(Program)
Açılacak mahalli hizmet içi eğitim faaliyetlerinin programlarının yapılması işlemlerinin yürütülmesi - 5 iş günü
3 Eğitimler, Kurslar
(Duyuru)
Açılacak mahalli hizmet içi eğitim faaliyetlerinin ilçe personeline duyurulması işlemlerinin yürütülmesi - 1 iş günü
4 Aday Memur Aday öğretmen/memurların temel ve hazırlayıcı eğitim kursları ile ilgili işlemlerinin yürütülmesi - 5 gün
5 Eğitimler, Kurslar
(Kurs ve Seminer)
Faaliyetlerin açılması ile ilgili iş ve işlemlerin yürütülmesi - 15 gün
OKUL ÖNCESİ
SIRA NO HİZMETİN ADI HİZMETİN TANIMI HİZMETİN SUNUM SÜRECİNDE  
      BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN ORTALAMA TAMAMLANMA SÜRESİ
1 Anasınıfları Ücret Komisyonu Anasınıfları bünyesinde ücret komisyonu ile ilgili işlemlerİn yürütülmesi - 2 iş günü
2 Ana sınıfı açma Okulların bünyesinde ana sınıfı açılması ile ilgili işlemlerin yürütülmesi - 5 iş günü
SPOR
SIRA NO HİZMETİN ADI HİZMETİN TANIMI HİZMETİN SUNUM SÜRECİNDE
BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN ORTALAMA TAMAMLANMA SÜRESİ
1 Halk Oyunları Yarışmaları İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı örgün ve yaygın eğitim kurumları arasında halk oyunları yarışmalarının düzenlenmesi iş ve işlemlerin yürütülmesi Lisans Belgesi-Sağlık Raporu ve Nüfus Cüzdanı 30 Gün
2 Ders Dışı Eğitim Çalışması 2010/49 numaralı genelgede belirtilen konularda Ders Dışı Eğitimi çalışmaları iş ve işlemlerin yürütülmesi Okul Müdürlüğünün dağıtım planı-Egzersiz planı-onaylı öğrenci listesi-kanıtlayıcı belge 30 Dk
3 İl İçi ve İl Dışı Kafile Onayları Spor karşılaşmalarında takımların ilçe ve diğer illere gidişlerinde çalıştırıcı ve öğrencilere izin alınması iş ve işlemlerin yürütülmesi İlgili kurum ve özel kluplerden gelen istek yazısı 4 iş günü
4 Lisanssız Sporculara Yönelik Şenlik Faaliyetleri Kulüp ve Okul lisansı olmayan öğrencilerin spor yapmasını sağlama iş ve işlemlerin yürütülmesi Sağlık Belgesi 15 gün
5 MEB-TFF Futbol Şenliği 2000-2001 doğumlu öğrencileri futbolla tanıştırıp Milli Takıma altyapı oluşturma iş ve işlemlerin yürütülmesi Sağlık Belgesi 30 gün
6 Törenler Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile igili iş ve işlemlerin yürütülmesi Makam Emri 90 gün
7 Törenler Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları ile ilgili çalışmaları yürütülmesi Makam Emri 90 gün
8 Törenler "İlköğretim Haftası" ile ilgili iş ve işlemlerin yürütülmesi Makam Emri 15 gün
9 Törenler 10 Kasım Atatürk'ü Anma Programı iş ve işlemlerin yürütülmesi Makam Emri 15 gün
10 Törenler 24 Kasım Öğretmenler Günü Kutlama Programı iş ve işlemlerin yürütülmesi Makam Emri 15 gün
11 Törenler Cumhuriyet Bayramı ile ilgili iş ve işlemlerin yürütülmesi Makam Emri 15 gün
12 Törenler İstiklal Marşının Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Programı iş ve işlemlerin yürütülmesi Makam Emri 15 gün
13 Törenler 18 Mart Şehitler Günü Anma Programı iş ve işlemlerin yürütülmesi Makam Emri 15 gün
14 Törenler Gaziler Günü Anma Programı iş ve işlemlerin yürütülmesi Makam Emri 5 gün
15 Mal ve Malzeme Alımı Bayramlarda kullanılacak kıyafet alımı ve spor malzemesi alımı iş ve işlemlerin yürütülmesi Makam Emri 15 gün
16 Davetiyeler ve Anma Programları Törenler için basımı yapılan davetiye ve programlar iş ve işlemlerin yürütülmesi Makam Emri 7 gün
ÖĞRETMENE HİZMET SOSYAL İŞLER
SIRA NO HİZMETİN ADI HİZMETİN TANIMI HİZMETİN SUNUM SÜRECİNDE
BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN ORTALAMA TAMAMLANMA SÜRESİ
1 Sosyal İşler
(Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulları, Öğretmen Lokalleri ve Sosyal Tesisler)
Öğretmenevi ve Akşam Sanat Okulları, Öğretmen Lokalleri ve Sosyal Tesislerin iş ve işlemlerinin yürütülmesi - 15 gün
2 Sendika Üye Sayılarını Belirlenmesi Sendika Üye Sayılarını Belirlenmesi ile ilgili iş ve işlemlerin yürütülmesi   30 gün
3 İdari ve Sosyal İşlerle İlgili Diğer İşler İLKSAN İl-İlçe temsilcilerinin seçilmesi ile ilgili iş ve işlemlerin yürütülmesi - 60 gün
TAŞIMALI İLKÖĞRETİM
SIRA NO HİZMETİN ADI HİZMETİN TANIMI HİZMETİN SUNUM SÜRECİNDE
BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN ORTALAMA TAMAMLANMA SÜRESİ
1 Planlama Taşıma Kapsamına Alınacak Okulları Belirlemek İçin Planlam A Komisyonu Kurulması işlemlerinin yürütülmesi Taşımalı İlköğretim Öğrencilerinin Durumunu Belirleyen Ek-1 45 gün
2 İhale Taşıma Kapsamına Alınan Öğrencilerin Taşıma Merkezi Okullara Taşınması İhalesi işlemlerinin yürütülmesi 1-İş Bitirme Belgesi 2-Geçici Teminat 3-Oda Sicil Kaydı 4-İmza Sirküsü 5-Ortaklık Durum Belgesi 6-Ticaret Sicil Gazetesi 60 gün
3 İhale Bilgileri İhale İle İlgili Bilgilerin İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Bildirilmesi iş ve işlemlerin yürütülmesi 1-Taşımalı İlköğretim Bilgi Formu( 2 Nüsha) 2-Ödenek Formu( 2 Nüsha) 5 gün
4 Sözleşmeler İhale Üzerine Kalan Yüklenicilerle Sözleşme Yapılması iş ve işlemlerin yürütülmesi 1-Borcu Yoktur Kağıdı 2-Kesin Teminat 3-Şoför Bilgileri 4-Araç Bilgileri 5-Ehliyet Bilgileri 10 Gün
5 Ödemeler İhale Üzerine Kalan Yüklenicilere Hakediş Ödemelerinin Yapılması iş ve işlemlerin yürütülmesi 1-Fatura 2-Hakediş Raporu 10 Gün
6 Teminat Çözümü Yüklenicilere İş Bitiminde Teminatlarının Geri Ödenmesi iş ve işlemlerin yürütülmesi 1-Sosyal Güvenlik Kurumundan Alacağı Borcu Yoktur Yazısı 2-Vergi Borcu Yoktur Yazısı 3 iş günü
7 Menü Hazırlama Komisyonu Taşımalı Kapsamındaki Öğrencilere Sıcak Öğle Yemeği Verilmesi İçin Komisyon Kurulması iş ve işlemlerin yürütülmesi _ 15 gün
8 Menü Belirlenmesi Menü Hazırlama Komisyonu 1 Aylık Sıcak Öğle Yemeğini belirleme işlemlerinin yürütülmesi _ 10 Gün
9 Yaklaşık Maliyet Yemek İhalesinde Kullanılmak İçin Yaklaşık Maliyet Hazırlama iş ve işlemlerin yürütülmesi _ 1 iş günü
10 İhale Onayı Yemek İhalesi Yapabilmek İçin Onay Alınması iş ve işlemlerin yürütülmesi _ 3 iş günü
11 İhale Süreci İhale Sürecine Geçilmesi iş ve işlemlerin yürütülmesi 1-Oda Sicil Kaydı 2-Ticaret Sicil Gastesi 3-İmza Beyannamesi 4-Gıda Üretim Belgesi 5-Geçici Teminat 6-Banka Mektubu 7-Blanço Veya Eşdeğer Belgesi 8-Teklif Mektubu 9-İş Deneyim Belgesi 45 Gün
12 Sözleşme Süreci İhaleden Sonra Sözleşme İmzalanması iş ve işlemlerin yürütülmesi 1-Sgk İlişiği Yoktur Belgesi 2-Vergi Borcu Yoktur Belgesi 20 Gün
13 İhale Bilgileri İhale İle İlgili Bilgilerin İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Bildirilmesi iş ve işlemlerin yürütülmesi _ 15 Gün
14 Ödemeler Yemek Dağıtan Şirkete Hak Ediş Ödemelerinin Yapılması iş ve işlemlerin yürütülmesi Hakediş Raporu-Fatura 7 Gün
BURSLULUK
SIRA NO HİZMETİN ADI HİZMETİN TANIMI HİZMETİN SUNUM SÜRECİNDE
BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN ORTALAMA TAMAMLANMA SÜRESİ
1 Resmi Burslu Öğrenci İşlemleri
(Burs Ücreti)
Burslu öğrencilere aylık bursların ödenmesi iş ve işlemlerin yürütülmesi - 4 iş günü
SAĞLIK HİZMETLERİ
SIRA NO HİZMETİN ADI HİZMETİN TANIMI HİZMETİN SUNUM SÜRECİNDE
BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN ORTALAMA TAMAMLANMA SÜRESİ
1 İstatistikler
(Sağlık Taramaları)
Sağlık taramaları ve aşılamalara ilişkin tüm ilçe istatistiki verilerinin düzenlenmesi işlemlerinin yürütülmesi - 2 iş günü
2 İhtisas Kurulları
(İl/İlçe Umumi Hıfzısıhha Kurulu)
İlçe Umumi Hıfzısıhha Kurulu kararlarının okul Müdürlüklerinelerine bildirilmesii - 2 iş günü
3 Eğitim Öğretimle İlgili Diğer İşler
(Aşılama)
Öğrencilerin İl Sağlık Müdürlüğünden gelen aşı takvimine göre aşılanması işlemlerinin yürütülmesi - 30 gün
4 Eğitim Öğretimle İlgili Diğer İşler
(Salgın Hastalık)
Salgın hastalık durumlarında (Domuz Gribi, Kuş Gribi, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi,Tularemi vb) okul/kurumlarda öğrenci ve tüm personelin vaka sayısı ile devam-devamsızlık durumlarının günlük tespitinin yapılması işlemlerinin yürütülmesi 1-Sağlık Raporu
2-Aşılama durumunda veli izin formu
1-İl Sağlık Müdürlüğü 03.05.2009 tarih ve 13205 sayılı 2009/30 Genelge
2-MEB Sağlık İşleri Daire Başkanlığının 20.10.2009 tarih ve 2009/20 sayılı Genelgesi
60 gün
5 Eğitim Öğretimle İlgili Diğer İşler
(Okul Sağlığı)
Okullarda ortak kullanım alanlarının hijyeninin sağlanması amacıyla gelen raporların değerlendirilmesi işlemlerinin yürütülmesi - 240 gün
6 Proje İşleri
(Beyaz Bayrak Projesi)
"Beyaz Bayrak Projesi" kapsamında okul/kurumların sağlık ve hijyen açısından denetlenmelerine yönelik iş ve işlemlerin yürütülmesi Başvuru formu
Sağlık Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan 03.08.2006 tarihinde İmzalanan Beyaz Bayrak Projesi İş birliği Protokolü
60 gün
7 Proje İşleri
(Ergenlik Dönemi Değişim Projesi)
"Ergenlik Dönemi Değişim Projesi" kapsamında 6 ve 7. sınıf kız öğrencilerinin ve annelerinin bilgilendirilmesi ile erkek öğrencilere bilgilendirme amaçlı CD dağıtılması işlemlerinin yürütülmesi - 60 gün
8 Proje İşleri
(Beslenme Dostu Okullar Projesi)
"Beslenme Dostu Okullar Projesi" kapsamında öğrencilerin sağlıklı beslenme ve hareketli yaşam konularında teşvik edilmesi ve bu konuda yapılan uygulamaların desteklenmesi işlemlerinin yürütülmesi - 60 gün
9 Proje İşleri
(Gönüllü Kan Bağışı ve Eğitimi Kazanım Projesi)
"Gönüllü Kan Bağışı ve Eğitimi Kazanım Projesi" kapsamında kan bağışı bilincinin oluşturulması işlemlerinin yürütülmesi - 5 iş günü
10 Özel Gün ve Haftalar Belirli gün ve haftalara yönelik İl Milli Eğitim Müdürlüğünce gönderilen afiş, broşürler ve eğitim CD lerinin dağıtılması işlemlerinin yürütülmesi - 5 iş günü
YAYGIN EĞİTİM
SIRA NO HİZMETİN ADI HİZMETİN TANIMI HİZMETİN SUNUM SÜRECİNDE
BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN ORTALAMA TAMAMLANMA SÜRESİ
1 Görüşler Halk Eğitim Merkezi Müdürlüklerinin karşılaştığı sorunların giderilmesi amacıyla görüş bildirmek, açıklamalar yapmak, bilgi vermek vb. iş ve işlemlerin yürütülmesi - 15 gün
2 Kurullar ve Toplantılar
(İl Hayat Boyu Öğrenme Halk Eğitimi Planlama ve İşbirliği Komisyonu)
İlçedeki özel resmi ve sivil topluy kuruluşları ile hayat boyu öğrenme alanında işbirliği ve koordinasyonu sağlamak ,etkinlikleri birlikte planlamak ve uygulamaya koymak hihizmet tekrarı ve kaynak israfını önlemek ,verimliliği artırmak amacıyla komisyon kurulması iş ve işlemlerinin yürütülmesi - 5 iş günü
3 Yaygın Eğitim Kursları Kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum kuruluşları, vakıflar, dernekler, belediyeler ve meslek odaları tarafından talep edilen kursun iş ve işlemlerin yürütülmesi - 15 gün
4 Yaygın Eğitim Kurumları denetim ve toplantı onayları Kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum kuruluşları, vakıflar, dernekler, belediyeler ve meslek odaları tarafından talep edilen kursun iş ve işlemlerin yürütülmesi - 15 gün
5 Sosyal Kültürel Faaliyetler
(Genel)
Halk Eğitim Merkezi Müdürlüklerinin düzenlemiş olduğu sergi, fuar, galeri, kermes, konferans, seminer vb. etkinlikler ile yarışmaların organize edilmesi işlemlerinin yürütülmesi - 5 iş günü
6 Görevlendirmeler
(Kurum İçi)
Halk Eğitim Merkezlerinde Müd Yrd. Olmamasında Merkez Müdürü Vekalet onayı alınması işlemlerinin yürütülmesi - 5 iş günü
İSTATİSTİK
SIRA NO HİZMETİN ADI HİZMETİN TANIMI HİZMETİN SUNUM SÜRECİNDE
BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN ORTALAMA TAMAMLANMA SÜRESİ
TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ
1 Kalite El Kitabı
(Ödül Süreci)
Toplam Kalite Yönetimi ödül sürecini yönetme ile ilgili iş ve işlemlerin yapılması işlemlerin yürütülmesi - 365 gün
2 Müşteri Memnuniyeti
(Veri Analizi)
Okul/kurumlara Toplam Kalite Yönetimi ile ilgili öz değerlendirme faaliyetlerinin yapılması işlemlerin yürütülmesi - 30 gün
3 İzleme ve Ölçme Sonuçlarının Analizi
(Veri Analizi)
Toplam Kalite Yönetimi çalışmaları ile ilgili izleme değerlendirme çalışmalarının yapılması işlemlerin yürütülmesi - 5 iş günü
4 Kalite Yönetim Sistemi
(Rehberlik ve Danışmanlık)
Okul/kurumlara toplam kalite yönetimi ile ilgili bireysel rehberlik ve danışmanlık yapılması işlemlerin yürütülmesi - 5 iş günü
5 Eğitici Temini Toplam Kalite Yönetimi ile ilgili hizmet içi eğitim faaliyetlerinin düzenlenmesi
(Kalite Temsilcisi Eğitimi) işlemlerin yürütülmesi
- 5 iş günü
6 Bilgilendirme-Bilinçlendirme Toplam Kalite Yönetimi ile ilgili hizmet içi eğitim faaliyetlerinin düzenlenmesi (Kalite Ödül Raporları Değerlendirici Eğitimi) işlemlerin yürütülmesi - 5 iş günü
PROJELER
1 Bilgilendirme-Bilinçlendirme Okul/kurumlara toplam kalite yönetimi ile ilgili genel hizmet içi eğitim faaliyetlerine katılma - 1 iş günü
2 Seminer Proje hazırlama yöntem ve teknikleri hakkında rehberlik ve danışmanlık hizmetlerine ilişkin seminer eğitim faaliyetlerine katılma - 5 gün
3 Proje İşleri
(Bilgilendirme Yapılması)
Projelerin tanıtımı ve projeler hakkında bilgilendirme yapılması işlemlerin yürütülmesi - 30 gün
ULUSLAR ARASI PROJELER
1 Avrupa Birliği (AB) ile İlişkiler (Genel) Ulusal ajans aracılığıyla yabancı dil eğitimi almak üzere yurtdışına çıkacak stajyer yabancı dil öğretmenleri ve diğer kurum/kuruluşlardan davet mektubu şartıyla hizmetiçi eğitim faaliyetleri kapsamında yurtdışına çıkacak kişilerle ilgili iş ve işlemlerin yürütülmesi Davet mektubu, ilgili kurum yazısı 1 iş günü
2 Avrupa Birliği (AB) ile İlişkiler (Genel)
(Yurt Dışı)
Ulusal ajansın onayladığı projeler kapsamında öğretmen, idareci ve öğrencilerin yurt dışına çıkış izin onaylarına yönelik iş ve işlemlerin yürütülmesi Öğrenci fotoğrafı (1 Adet), Öğrenci belgesi, nüfus cüzdanı fotokopisi, ilgili kurum yazısı 1 iş günü
3 Avrupa Birliği (AB) ile İlişkiler (Genel)
(Davet Mektubu ile Çıkış)
"Davet Mektubu" ile masraflar şahısa ait olmak üzere yurt dışı çıkış onayına ilişkin iş ve işlemlerin yürütülmesi Davet mektubu, ilgili kurum yazısı 1 iş günü
4 Görevlendirmeler
(Kurum İçi)
Milli Eğitim Müdürlüğünde oluşturulan İlçe Ar-Ge Birimlerine öğretmen görevlendirilmesi işlemlerin yürütülmesi İlgili kurum yazısı 1 iş günü
İSTATİSTİK
1 Brifingler İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne ait brifing dosyasının hazırlanması ve güncellenmesi işlemlerin yürütülmesi - 15 gün
BÜTÇE
SIRA NO HİZMETİN ADI HİZMETİN TANIMI HİZMETİN SUNUM SÜRECİNDE
BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN ORTALAMA TAMAMLANMA
1 Tahakkuk ve Ödeme İşleri
(Yolluk Ödemeleri)
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, İlköğretim Okulları ve Anaokulları personelinin yolluk iş ve işlemlerinin yürütülmesi Devlet Harcama Belgeleri Yönetmeliğine istinaden ödeme türüne göre muhtelif belgeler 1 iş günü
3 Tahakkuk ve Ödeme İşleri
(Avukatlık Vekalet Ücretleri-Yargılama Giderleri-İcra Emri Ödemeleri-Temyiz Harç Giderleri Ödemeleri)
Kurum aleyhine sonuçlanan davalara istinaden ödemelerle ilgili işlemlerin yürütülmesi Mahkeme Kararı, İcra Emri veya Serbest Meslek Makbuzu 7 gün
5 Tahakkuk ve Ödeme İşleri (Sosyal Yardımlar) İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü merkez ve köylerinde bulunan tüm okul ve kurumlarda görev yapmakta olan personelin doğum yardımları, aylıkla ödüllendirmeleri personel ve yakınlarının ölüm yardımları ödemeleri işlemlerin yürütülmesi Devlet Harcama Belgeleri Yönetmeliğine istinaden ödeme türüne göre muhtelif belgeler 2 iş günü
6 Tahakkuk ve Ödeme İşleri (Tedavi ve Cenaze Gideri Ödemeleri) İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü merkez ve köylerinde bulunan tüm okul ve kurumlarda görev yapmakta olan personelin cenaze giderlerinin ve yurtışı görevinde bulunan personelve yakınlarının Tedavi Gideri Ödemeleri Devlet Harcama Belgeleri Yönetmeliğine istinaden ödeme türüne göre muhtelif belgeler 5 iş günü
7 Mizan İşlemleri Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde merkez ve ilçelerinde bulunan öğretmenevi ve bağımsız anaokullarının mizan işlemlerin yürütülmesi Mizanlar 20 gün
8 Tahakkuk ve Ödeme İşleri
(Maaş, Görev Yolluğu, Ek Ders Ödemeleri)
Personele maaş, sürekli görev yolluğu, geçici görev yolluğu ve ek ders gibi ücretlerin ödenmesi işlemlerin yürütülmesi - 5 iş günü
9 Sağlık Aktivasyon İşlemleri 5434 Sayılı Emekli Sandığı yasasına tabii personel ve yakınlarının sağlık aktivasyonların yapılması veya
iptal edilmesi işlemlerin yürütülmesi
1-Tedavi Beyannamesi
2-Nüfus Kayıt Örneği
1 İş Günü
10 Tescil İşlemleri Göreve başlayan ve görevden ayrılan personellerin SGK tescil işlemlerin yürütülmesi Göreve başlama yazısı veya
Görevden ayrılma yazısı.
1 İş Günü
11 Bilgi Edinme Persnellerin Maaş,Ücret ve Mali konular hakkındaki bilgi ve belge edinme isteği işlemlerin yürütülmesi 1-Gerçek kişilere ait müracaat dilekçesi veya elektronik başvurusu 20 gün
12 Bütçe
(Mal Hizmet Alımı)
İlçemize bağlı okul ve kurumlarda mal hizmet ve yapım alımlarıyla ilgili iş ve işlemlerin yürütülmesi - 3 iş günü
15 Ödenek Talep ve Göndermeleri
(Elektrik, Su, yakacak,iletişim Ödemeleri işlemleri)
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü birimlerinin elektrik, su, yakacak ,iletişim giderlerinin ödenmesi işlemlerinin yürütülmesi - 3 iş günü
17 Tahakkuk ve Ödeme İşleri (Giyecek Yardımı) İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü merkez ve köylerinde bulunan tüm okul ve kurumlarda görev yapmakta olan personelin giyecek yardımı işlemlerinin yürütülmesi Devlet Harcama Belgeleri Yönetmeliğine istinaden ödeme türüne göre muhtelif belgeler 2 iş günü
YATIRIM TESİSLER
SIRA NO HİZMETİN ADI HİZMETİN TANIMI HİZMETİN SUNUM SÜRECİNDE
BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN ORTALAMA TAMAMLANMA SÜRESİ
11 Sosyal Yardımlar
(Bakım-Onarım)
Kampanya çerçevesinde ilimizde gerçekleştirilen ve gerçekleştirilmesi düşünülen her türlü eğitim yapılarına, onarım ve donatım ihtiyaçlarının tespit edildiği belgenin hazırlanması işlemlerin yürütülmesi Dilekçe 1-193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu Madde 28
(RG:6.1.1961/10700 )
2-
15 gün
13 Ruhsatlandırma su, elektrik, aboneliklerine ilişkin iş ve işlemlerin yürütülmesi - 15 gün
15 Bakım-Onarım İşleri
(Bina ve Tesisler)
İlimiz genelinde bulunan tüm eğitim kurumlarının çağdaş normlar çerçevesinde fiziki mekan durumlarının iyileştirilmesi, varolan eğitim kurumlarının bakım ve onarımının yapılması işlemlerin yürütülmesi - 90 gün
ARŞİV
SIRA NO HİZMETİN ADI HİZMETİN TANIMI HİZMETİN SUNUM SÜRECİNDE
BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN ORTALAMA TAMAMLANMA SÜRESİ
1 Kontrollü Evrak İşlemleri Birimlerce işlemi tamamlanan evrakın e-posta, PTT ve kurye vasıtasıyla ya da zimmetle ilgili birimlere teslim edilmesi veya kurum/kuruluşlara gönderilmesi işlemlerinin yürütülmesi - 1iş günü
SİVİL SAVUNMA
SIRA NO HİZMETİN ADI HİZMETİN TANIMI HİZMETİN SUNUM SÜRECİNDE
BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN ORTALAMA TAMAMLANMA SÜRESİ
1 Özel Gün ve Haftalar Sivil Savunma Günü, İtfaiye Haftası, Deprem Haftası etkinlikleriyle ilgili iş ve işlemlerin yürütülmesi - 30 gün
2 24 saat Süreli Çalışma Planları İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün olağanüstü durumlarda 24 saat çalışma planının hazırlanması işlemlerinin yürütülmesi - 10 gün
3 Denetlemeler Okul ve kurumlarda sivil savunma hizmetlerinin denetiminin yapılması işlemlerinin yürütülmesi - 10 gün
4 Sabotajlara Karşı Koruma Planları, Koruma Planları Okul ve kurumların sabotaj planın hazırlamasının sağlanması işlemlerinin yürütülmesi - 10 gün
6 Daire ve Müessese Sivil Savunma Planları İlçemize bağlı okul ve kurumların sivil savunma ve tedbir planlarının hazırlanması işlemlerinin yürütülmesi - 30 gün
7 KBRN (Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik ve Nükleer) Eğitimi Topyekün Savunma Sivil Hizmetleri konusunda bilgilendirme çalışmalarının yapılması işlemlerinin yürütülmesi - 15 gün
8 Yangın Söndürme Araç ve Malzemelerine Ait İşler Yangın tüplerinin dolumu ile ilgili iş ve işlemlerin yapılması işlemlerinin yürütülmesi - 5 iş günü
9 Yangın
(Yangın Tatbikatı)
Sulusaray Belediyesi İtfaiye Müdrülüğünün belirlediği okullarda yangın tatbikatı yapılmasının sağlanması işlemlerinin yürütülmesi - 5 saat
10 Topyekün Savunma Sivil Hizmetleri İle İlgili Diğer İşler Sivil Savunma, doğal afetler, olağanüstü haller için halkı bilinçlendirme amacıyla dökümanların dağıtımının sağlanması işlemlerinin yürütülmesi - 5 iş günü
         
BASIN-YAYIN
SIRA NO HİZMETİN ADI HİZMETİN TANIMI HİZMETİN SUNUM SÜRECİNDE
BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN ORTALAMA TAMAMLANMA SÜRESİ
2 Basın Özetleri İlçemiz ile ilgili Eğitimle ilgili basın yayın organlarında yer alan haberlerin derlenmesi işlemlerinin yürütülmesi - 1 iş günü
3 Basın ve Halkla İlişkiler Konusunda Diğer İşler Çekim ve röportaj yapılması, programa konuk olarak katılma, fotoğraf çekimi izin işlemleri, basın kuruluşlarına Valilik Makamından izin onayının alınması işlemlerinin yürütülmesi - 5 iş günü
BİMER
IRA NO HİZMETİN ADI HİZMETİN TANIMI HİZMETİN SUNUM SÜRECİNDE
BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN ORTALAMA TAMAMLANMA SÜRESİ
1 Bilgi ve Belge Talepleri Bilgi edinme hakkına ilişkin başvuruların değerlendirilerek ilgililere bilgi verilmesi işlemlerinin yürütülmesi Dilekçe
1-4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu Madde 6
(RG:24.10.2003/25269)
2-Bilgi Edinme Hakkı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik Madde 10-12 (RG:27.04.2004/ 25445)
15 gün
2 Görüşler
(Hukuki)
İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerince tereddüte düşülen hususlarda bilgilendirme ile ilgili işlemlerin yürütülmesi - 15 gün
SULUSARAY İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI
HUKUK VE MEVZUAT
SIRA NO HİZMETİN ADI HİZMETİN TANIMI HİZMETİN SUNUM SÜRECİNDE
BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN ORTALAMA TAMAMLANMA SÜRESİ
1 Görüşler
(Hukuki)
İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerince tereddüte düşülen hususlarda bilgilendirme ile ilgili işlemlerin yürütülmesi - 15 gün
2 İdari Davalar İdari davalarda savunmalara esas olmak üzere gerekli bilgi ve belgelerin hazırlanması, sunulması ve duruşmalarda bakanlığın ve Valiliğin temsil edilmesi, dava dilekçelerine cevap hazırlanması iilemlerinin yürütülmesi - 15 gün
3 İdari Davalar
(Uygulama)
İdari dava sonuçlarının uygulanması - 30 gün
TEFBİS
SIRA NO HİZMETİN ADI HİZMETİN TANIMI HİZMETİN SUNUM SÜRECİNDE
BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN ORTALAMA TAMAMLANMA SÜRESİ
1 Okul Aile Birlikleri iş ve işlemleri Okul kantin, spor salonu iş ve işlemleri ile kantin,açık alan vb. yerlerin %10 luk kira takibi işlerinin yürütülmesi Kira bedeli banka dekontu
Okul Aile Birliği Yönetmeliği Madde 18 (RG: 31.5.2005/25831)
15 gün
2 tefbis onay işlemleri Kurumların okul aile birlikleri tahmini bütçe onayları işlemlerinin yürütülmesi   30 gün
Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi , eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması veya yukardaki tablolarda bazı hizmetlerin bulunmadığınıntespiti durumundailk müracaat yerine yada ikinci müracaat yerine başvurunuz.
 
 
  İlk Müracaat Yeri Sulusaray İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü İlk Müracaat Yeri Sulusaray Kaymakamlığı
         
  Adres Hükümet Konağı Kat / 2 Sulusaray / TOKAT Adres Hükümet Konağı
  Tel 0356 6516239 Tel 0356 6516252
  Faks 356 6516239 Faks 0356 6516355
  e-posta sulusaray60@meb.gov.tr e-posta