SULUSARAY İLÇE EMNİYET AMİRLİĞİ 2012 YILI HİZMET STANDARTLARI SUNUM TABLOSU
S. NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMALANMA SÜRESİ (EN GEÇ)
1 Silah Ruhsatı Tebligatı 1- Fotoğraf 1- 7 Gün
2- Sabıka Kaydı Olmadığına Dair Yazılı Beyanı
3- Nüfus Kayıt Örneği
2 Kimlik Bildirme 1- 2 Adet Fotoğraf 1- 3 Gün
2- Form 5 Belgesi
3 Özel Güvenlik Tatkikatları   1- 10 Gün
4 Adres Tespitleri   1- 3 Gün
5 İfade Alma 1- Nüfus Cüzdanı 1- 2 Gün
6 Mahkeme-Savcılık Çağrı Tebliği ve Diğer Kurumlar İle Yazışmalar   1-10 Gün
7 Şikayet Dilekçeleri ve İl Dışı Talimatlar 1- Nüfus Cüzdanı 1- 10 Gün
8 Araç Kayıt Bilgi Talebi 1- Nüfus Cüzdanı 1- Gün
2- Yeşil Kart Başvuru Formu
9 Yivsiz Av Tüfeği Satın Alma ve Ruhsatnamesi Talebi 1- Nüfus Cüzdanı 1- 7 Gün
2- Sabıka Kaydı Olmadığına Dair Yazılı Beyanı
3- Dr. Raporu
4- Harç Makbuz
5- Yerleşim Yeri Belgesi
6- Nüfus Kayıt Örneği
7- 6 Fotoğraf
10 Yivsiz Av Tüfeği Ruhsatnamesi Yenileme Talebi 1- Nüfus Cüzdanı 1- 5 Gün
2- Sabıka Kaydı Olmadığına Dair Yazılı Beyanı
3- Dr. Raporu
4- Harç Makbuz
11 Toplumsal Olaylar 1- Talep Dilekçesi 2 Gün
2- Düzenleme Kurulu Üye Nüfus Cüzdan Fotokopileri
3- Sabıka Kayıtları
12 Siyasi Partiler 1- Dilekçe 2 Gün
2- Karar Defter Fotokopisi
3- Hoparlör İlan Tutanağı
4- Yeni Atananların Nüfus Cüzdan Suretleri
5- Sabıka Kayıtları (Suç Kaydı Olanların Mahkeme Kayıtları)
       
       
     
Adres : Sulusaray Kaymakamlığı Adres : Sulusaray Kaymakamlığı
İlçe Emniyet Amirliği Tel : 0 (356) 651 6252  
Tel : 0 (356) 651 6002 Faks : 0 (356) 6516355  
Faks : 0 (356) 651 6603